Oxycodine

2019

Oksykodin er en vanlig feilstavelse av oksykodon.

Hva er oksykodon (oksykodin)?

Oxykodon (oksykodin) er en narkotisk (opiat-type) smertelindring som brukes til å behandle moderat til alvorlig kronisk smerte, som for eksempel kreft smerte. Det virker på visse områder i hjernen for å gi smertelindring. Oxykodon (oksykodin) bør ikke brukes etter behov for mild smerte som vil gå vekk om noen dager eller for å forebygge smerte etter operasjonen. Hvis du ikke har vært på oksykodon (oksykodin) før kirurgi, bør du ikke bruke den til akutt smerte de første 12 til 24 timer etter operasjonen.

Oxykodon (oksykodin) kan også brukes til andre formål som ikke er oppført i denne medisinveiledningen.

Før du tar oxykodon (oksykodin), fortell legen din dersom du er allergisk overfor det eller andre lignende narkotiske smertestillende midler som kodein eller hydrokodon.

Oxykodon (oksykodin) bivirkninger inkluderer kvalme, oppkast, forstoppelse, mild kløe, døsighet, tørr munn, lyshet, tap av appetitt og svakhet.

Klikk for mer informasjon om oksykodin (oksykodon)

Les Mer