Breastfeeding-Advarsler 2019

Amoksicillin og Klavulansyre bruk under amming
Breastfeeding-Advarsler
Breastfeeding-Advarsler

Amoksicillin og Klavulansyre bruk under amming

2019

Råd for mødre som bruker amoksicillin og klavulansyre under amming. Inkluderer mulige effekter på ammende spedbarn og amming.

Hydrokortison, aktuell bruk under amming
Breastfeeding-Advarsler
Breastfeeding-Advarsler

Hydrokortison, aktuell bruk under amming

2019

Råd for mødre som bruker hydrokortison, aktuelt under amming. Inkluderer mulige effekter på ammende spedbarn og amming.