Internasjonal Narkotika 2019

diazepam
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

diazepam

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder diazepam. Finn informasjon om bruk av diazepam, behandling, stoffklass og molekylformel.

Valproinsyre
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Valproinsyre

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder valproinsyre. Finn informasjon om bruk av valproinsyre, behandling, stoffklass og molekylformel.

valsartan
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

valsartan

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder valsartan. Finn informasjon om bruk av valsartan, behandling, stoffklass og molekylformel.

pravastatin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

pravastatin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder pravastatin. Finn informasjon om bruk av pravastatin, behandling, stoffklass og molekylformel.

Enalapril
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Enalapril

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder enalapril. Finn informasjon om bruk av enalapril, behandling, stoffklass og molekylformel.

Clotrimazole
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Clotrimazole

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder clotrimazol. Finn informasjon om bruk av clotrimazol, behandling, stoffklass og molekylformel.

Albuterol
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Albuterol

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder albuterol. Finn informasjon om bruk av albuterol, behandling, stoffklass og molekylformel.

gentamicin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

gentamicin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder gentamicin. Finn informasjon om gentamicin bruk, behandling, stoff klasse og molekylære formel.

atenolol
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

atenolol

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder atenolol. Finn informasjon om atenolol bruk, behandling, stoff klasse og molekylær formel.

Kalsiumkarbonat
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Kalsiumkarbonat

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder kalsiumkarbonat. Finn informasjon om bruk av kalsiumkarbonat, behandling, stoffklass og molekylformel.

chlorthalidone
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

chlorthalidone

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder klortalidon. Finn informasjon om bruk av chlorthalidon, behandling, stoffklass og molekylformel.

amfetamin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

amfetamin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder amfetamin. Finn informasjon om bruk av amfetamin, behandling, stoffklass og molekylformel.

glimepirid
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

glimepirid

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder glimepirid. Finn informasjon om bruk av glimepirid, behandling, stoffklass og molekylformel.

Meloxicam
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Meloxicam

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder meloksikam. Finn informasjon om bruk av meloksikam, behandling, stoffklass og molekylformel.

difenhydramin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

difenhydramin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder difenhydramin. Finn informasjon om bruk av difenhydramin, behandling, stoffklass og molekylformel.

Kaliumklorid
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Kaliumklorid

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder kaliumklorid. Finn informasjon om bruk av kaliumklorid, behandling, stoffklass og molekylformel.

Hydroxyzine
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Hydroxyzine

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder hydroksyzin. Finn informasjon om hydroksyzinbruk, behandling, stoffklass og molekylformel.

lidokain
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

lidokain

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for legemidler som inneholder lidokain. Finn informasjon om lidokainbruk, behandling, stoffklass og molekylformel.

trazodon
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

trazodon

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder trazodon. Finn informasjon om bruk av trazodon, behandling, stoffklass og molekylformel.

simethicone
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

simethicone

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder simetikon. Finn informasjon om bruk av simetikon, behandling, stoffklass og molekylformel.

ibuprofen
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

ibuprofen

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder ibuprofen. Finn informasjon om bruk av ibuprofen, behandling, stoffklass og molekylformel.

Magnesiumtrisilikat
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Magnesiumtrisilikat

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder magnesiumtrisilikat. Finn informasjon om bruk av magnesiumtrisilikat, behandling, stoffklass og molekylformel.

famotidin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

famotidin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder famotidin. Finn informasjon om bruk av famotidin, behandling, stoffklass og molekylformel.

Naproxen
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Naproxen

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder naproxen. Finn informasjon om bruk av naproxen, behandling, stoffklass og molekylformel.

levetiracetam
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

levetiracetam

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder levetiracetam. Finn informasjon om bruk av levetiracetam, behandling, stoffklass og molekylformel.

prednisolon
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

prednisolon

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder prednisolon. Finn informasjon om prednisolonbruk, behandling, stoffklass og molekylformel.

efedrin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

efedrin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder efedrin. Finn informasjon om ephedrine bruk, behandling, stoff klasse og molekylære formel.

ranitidin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

ranitidin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder ranitidin. Finn informasjon om bruk av ranitidin, behandling, stoffklass og molekylformel.

hydralazin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

hydralazin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder hydralazin. Finn informasjon om bruk av hydralazin, behandling, stoffklass og molekylformel.

lansoprazol
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

lansoprazol

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder lansoprazol. Finn informasjon om bruk av lansoprazol, behandling, stoffklass og molekylformel.

Gabapentin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Gabapentin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder gabapentin. Finn informasjon om bruk av gabapentin, behandling, stoffklass og molekylformel.

ampicillin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

ampicillin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder ampicillin. Finn informasjon om bruk av ampicillin, behandling, stoffklass og molekylformel.

hydroklortiazid
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

hydroklortiazid

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder hydroklortiazid. Finn informasjon om bruk av hydroklortiazid, behandling, stoffklass og molekylformel.

atorvastatin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

atorvastatin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder atorvastatin. Finn informasjon om atorvastatin bruk, behandling, stoff klasse og molekylære formel.

fluoksetin
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

fluoksetin

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder fluoksetin. Finn informasjon om bruk av fluoksetin, behandling, stoffklass og molekylformel.

fenobarbital
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

fenobarbital

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for legemidler som inneholder fenobarbital. Finn informasjon om fenobarbital bruk, behandling, stoff klasse og molekylær formel.

Carvedilol
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Carvedilol

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder carvedilol. Finn informasjon om bruk av carvedilol, behandling, stoffklass og molekylformel.

Sinkoksid
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

Sinkoksid

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder sinkoksid. Finn informasjon om bruk av sinkoksid, behandling, stoffklass og molekylformel.

docusate
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

docusate

2019

Viser de forskjellige merkene som er tilgjengelige for legemidler som inneholder docusat. Finn informasjon om dokusat bruk, behandling, stoff klasse og molekylære formel.

metoprolol
Internasjonal Narkotika
Internasjonal Narkotika

metoprolol

2019

Viser de ulike merkene som er tilgjengelige for medisiner som inneholder metoprolol. Finn informasjon om bruk av metoprolol, behandling, stoffklass og molekylformel.