Mayo-Klinikken-Testprosedyrer 2019

ParaGard (kobber lUD)
Mayo-Klinikken-Testprosedyrer
Mayo-Klinikken-Testprosedyrer

ParaGard (kobber lUD)

2019

ParaGard - en kobber intrauterin enhet - tilbyr et hormonfritt alternativ for langvirkende, reversibel prevensjon.