Feilstavelser 2019

Roxycontin
Feilstavelser
Feilstavelser

Roxycontin

2019

Roxycontin er en vanlig feilstaving av oksykontin. Roxycontin (oksykodon) er narkotisk smertestillende middel som brukes til å behandle moderat til alvorlig smerte.

Maxide
Feilstavelser
Feilstavelser

Maxide

2019

Maxide er en vanlig feilstavelse av Maxzide. Maxzide brukes til å forhindre ødem (væskeretensjon).

VIVANCE
Feilstavelser
Feilstavelser

VIVANCE

2019

Vivance er en vanlig feilstaving av Vyvanse. Vivance (lisdexamfetamin) er et sentralnervesystemstimulerende middel som brukes til å behandle oppmerksomhetsdefekt hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD).

Zanax
Feilstavelser
Feilstavelser

Zanax

2019

Zanax er en vanlig feilstaving av Xanax. Zanax er en beroligende middel som brukes i kortsiktig lindring av symptomer på angst eller behandling av angstlidelser.

Temazapam
Feilstavelser
Feilstavelser

Temazapam

2019

Temazapam er en vanlig feilstaving av temazepam. Temazapam er en benzodiazepin som brukes til å behandle søvnløshet (problemer med å sovne).

Humara
Feilstavelser
Feilstavelser

Humara

2019

Humara er en vanlig feilstaving av Humira. Humara (adalimumab) brukes til å redusere tegn og symptomer på revmatoid artritt, psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt og Crohns sykdom.

Alegra
Feilstavelser
Feilstavelser

Alegra

2019

Alegra er en vanlig feilstaving av Allegra. Alegra (fexofenadin) er et antihistamin som brukes til å behandle allergi symptomer som nysing, rennende nese og kløende, vannet øyne.

Roxycodone
Feilstavelser
Feilstavelser

Roxycodone

2019

Roxykodon er en vanlig feilstavelse av Roxicodon. Roxykodon (oksykodon) er en narkotisk smerteavlastning som brukes til å behandle moderat til alvorlig smerte.

Novalog
Feilstavelser
Feilstavelser

Novalog

2019

Novalog er en vanlig feilstaving av Novolog. Den inneholder insulin aspart og brukes til å behandle type 1 (insulinavhengig) diabetes hos voksne og barn som er minst 2 år.

Serequel
Feilstavelser
Feilstavelser

Serequel

2019

Serequel er en vanlig feilstaving av Seroquel. Serequel (quetiapin) er et antipsykotisk legemiddel som brukes til å behandle bipolar lidelse, bipolar mani og schizofreni.

Cozar
Feilstavelser
Feilstavelser

Cozar

2019

Cozar er en vanlig feilstaving av Cozaar. Cozar (losartan) brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon) og redusere risikoen for slag.

Benecar
Feilstavelser
Feilstavelser

Benecar

2019

Benecar er en vanlig feilstaving av Benicar. Benecar (olmesartan) brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).

Valum
Feilstavelser
Feilstavelser

Valum

2019

Valum er en vanlig feilstaving av Valium. Valum (diazepam) brukes til å behandle angstlidelser og for kortvarig lindring av symptomene på angst.

Adderrall
Feilstavelser
Feilstavelser

Adderrall

2019

Adderrall er en vanlig feilstaving av Adderall. Adderrall, en kombinasjon av dextroamphetamin og amfetamin, brukes som en del av et behandlingsprogram for oppmerksomhetsunderskuddshyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD).

Lisinipril
Feilstavelser
Feilstavelser

Lisinipril

2019

Lisinipril er en vanlig feilstavelse av lisinopril. Lisinipril er en ACE-hemmer som brukes til behandling av høyt blodtrykk og kongestiv hjertesvikt.

Relafin
Feilstavelser
Feilstavelser

Relafin

2019

Relafin er en vanlig feilstavelse av Relafen. Relafin (nabumetone) brukes til å lindre betennelse, hevelse, stivhet og smerte ved revmatoid artritt og slitasjegikt.

diazid
Feilstavelser
Feilstavelser

diazid

2019

Diazide er en vanlig feilstavelse av Dyazide. Diazid (hydroklortiazid / triamteren) brukes til å behandle væskeretensjon (ødem) og høyt blodtrykk.

Humera
Feilstavelser
Feilstavelser

Humera

2019

Humera er en vanlig feilstavelse av Humira. Humera (adalimumab) brukes til å behandle revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og plakkepsoriasis.

Kepra
Feilstavelser
Feilstavelser

Kepra

2019

Kepra er en vanlig feilstaving av Keppra. Kepra (levetiracetam) er et antikonvulsiv middel som bidrar til å redusere hyppigheten av partielle epileptiske anfall.

singular
Feilstavelser
Feilstavelser

singular

2019

Singular er en vanlig feilstaving av Singulair. Singular (montelukast) brukes til forebygging og langvarig behandling av astma hos voksne og barn så små som 12 år.

Flowmax
Feilstavelser
Feilstavelser

Flowmax

2019

Flowmax er en vanlig feilstaving av Flomax. Flowmax (tamsulosin) er en alfa-blokkering som brukes til å behandle en forstørret prostata (godartet prostatisk hyperplasi, BPH)

Loracet
Feilstavelser
Feilstavelser

Loracet

2019

Loracet er en vanlig feilstavelse av Lorcet. Loracet (acetaminophen / hydrokodon) er en kombinasjon av narkotika og et ikke-narkotisk middel som brukes til å lindre moderat til alvorlig smerte.

Loritab
Feilstavelser
Feilstavelser

Loritab

2019

Loritab er en vanlig feilstavelse av Lortab. Loritab er en smertestillende kombinasjon av acetaminophen og hydrokodon som brukes til å behandle moderat smerte.

Voltarin
Feilstavelser
Feilstavelser

Voltarin

2019

Voltarin er en vanlig feilstaving av Voltaren. Voltarin (diklofenak) brukes til å behandle smerte og betennelse av revmatoid artritt, slitasjegikt eller ankyloserende spondylitt.

Ciprofloxacn
Feilstavelser
Feilstavelser

Ciprofloxacn

2019

Ciprofloxacn er en vanlig feilstaving av ciprofloxacin. Ciprofloxacn er et fluorokinolonibiotikum som brukes til å behandle bakterielle infeksjoner.

Adivan
Feilstavelser
Feilstavelser

Adivan

2019

Adivan er en vanlig feilstaving av Ativan. Adivan (lorazepam) brukes til behandling av angstlidelser og for kortvarig lindring av symptomene på angst.

Oxycodine
Feilstavelser
Feilstavelser

Oxycodine

2019

Oksykodin er en vanlig feilstavelse av oksykodon. Oxykodin er en sterk narkotisk smertestillende kilde som ligner på morfin og brukes til å behandle moderat til alvorlig smerte.

Trazadone
Feilstavelser
Feilstavelser

Trazadone

2019

Trazadon er en vanlig feilstavelse av trazodon. Trazadon er et tetracyklisk antidepressivt middel som brukes til å behandle depresjon ved å gjenopprette balansen mellom serotonin i hjernen.

Symbalta
Feilstavelser
Feilstavelser

Symbalta

2019

Symbalta er en vanlig feilstavelse av Cymbalta. Symbalta (duloksetin) brukes til å behandle større depresjon, generalisert angstlidelse og diabetisk perifer neuropati.

Zanex
Feilstavelser
Feilstavelser

Zanex

2019

Zanex er en vanlig feilstaving av Xanax. Zanex-tabletter (alprazolam) er angitt for behandling av generell angstlidelse og panikklidelse.

Zocar
Feilstavelser
Feilstavelser

Zocar

2019

Zocar er en vanlig feilstaving av Zocor. Zocar (simvastatin) brukes til å redusere nivået av høyt kolesterol og triglyserider i blodet.

Jenuvia
Feilstavelser
Feilstavelser

Jenuvia

2019

Jenuvia er en vanlig feilstaving av Januvia. Jenuvia (sitagliptin) brukes i kombinasjon med diett og mosjon for å forbedre blodsukkernivået hos pasienter med type 2 diabetes.

Lexipro
Feilstavelser
Feilstavelser

Lexipro

2019

Lexipro er en vanlig feilstaving av Lexapro. Lexipro (escitalopram) er en selektiv serotonin reuptake inhibitor og brukes til å behandle angst og alvorlig depressiv lidelse.

Suboxen
Feilstavelser
Feilstavelser

Suboxen

2019

Suboxen er en vanlig feilstaving av Suboxone. Suboxen (suboksone) brukes som en del av en narkotisk avhengighetsbehandlingsplan for å behandle narkotisk (opioid) avhengighet ved å hindre abstinenssymptomer.

Avalox
Feilstavelser
Feilstavelser

Avalox

2019

Avalox er en vanlig feilstaving av Avelox. Avalox (moxifloxacin) er et fluorokinolonibiotikum som brukes til å behandle sinus- og lungeinfeksjoner.

Norvac
Feilstavelser
Feilstavelser

Norvac

2019

Norvac er en vanlig feilstaving av Norvasc. Norvac (amlodipin) brukes til å behandle angina (brystsmerter) og for å redusere høyt blodtrykk (hypertensjon).